Koulutuspalvelut yrityksille

Tarvitsetko puhujan koulutukseesi? – Koulutuspalvelut PK-yrityksille

Tarjoamme erilaisia koulutuspalveluita yritysten kehittämistarpeisiin.  Koulutuksen muoto voi olla perinteinen powerpoint-luento tai halutessa työpajamuotoinen kokonaisuus. Myös klinikkamuotoinen koulutus onnistuu, jossa toimimme esimerkiksi markkinoinnin sparraajana ja annamme yrityskohtaista konsultointia.  Olemme avoimia luoville toteutustavoille ja digitekniikoille, kurssit voidaan järjestää aina myös etäopiskeluna / verkkokurssina. Olemme olleet mukana monessa hankkeessa myös asiantuntijana / kouluttajana / sparraajana (esim. Digiportaat, Kymenlaakson matkailun digiloikka, Sopien, Sopien 2, Yritys oppii ja menestyy, Yritys oppii ja menestyy 2). Meillä on vahva ammatillinen pedagoginen osaaminen ja käytämme oppimisalustana omaa Moodle ympäristöä ja Teams videoneuvottelua.

Syksyn 2020 koulutukset:

Canvalla someen kuvia (digistartti) – Iisalmi, 15.9. klo 16.30-20

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/627839-yom-iisalmi-canvalla-someen-kuvia-digistartti

Verkkokaupan markkinoinnin trendit (digistarttaaja) – Etäkoulutus, 17.9. klo 9-12.30

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/kaavin-yrittajat/a/tapahtumat/629458-yom-etakoulutus-verkkokaupan-markkinoinnin-trendit-digistarttaaja

Rakenna verkkokauppa kahdessa illassa (digistarttaaja) – Iisalmi 23-24.9. klo 16.30-20

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/627661-yom-iisalmi-rakenna-verkkokauppa-kahdessa-illassa-digistrattaaja

Verkkokaupan tiekartta (digitrainer) – Etäkoulutus, 30.9. klo 16.30-20

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/627064-yom-iisalmi-verkkokaupan-tiekartta-digitrainer

Verkkokaupan Pro (digitrainer) – Iisalmi, 8.10. klo 16.30-20

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/627831-yom-iisalmi-verkkokaupan-pro-digitrainer

Verkkokaupan Pro (digitrainer) – Varkaus, 21.10. klo 17-20.30

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/628156-yom-varkaus-verkkokaupan-pro-digitrainer

Rakenna verkkokauppa kahdessa illassa! (digistarttaaja) – Suonenjoki, 27. ja 29.10. klo 17-20.30

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/628677-yom-suonenjoki-rakenna-verkkokauppa-kahdessa-illassa-digistarttaaja

Canvan jatkokurssi (digikäyttäjä) – Etäkoulutus, 28.10. klo 15-18.30

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/627838-yom-etakoulutus-canvan-jatkokurssi-digikayttaja

Käytä Teamsia tehokkaasti tiimityössä (digikäyttäjä) – Etäkoulutus, 5.11. klo 9-12.30

https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/628578-yom-etakoulutus-kayta-teamsia-tehokkaasti-tiimityossa-digikayttaja

Tilaajien kommentteja

Rakensimme hankkeessamme matkailuyritysten osaamisen kehittämisen tueksi verkko-oppimisympäristön, joka perustuu opetusvideoihin eri digimarkkinoinnin teemoista. Funlus toteutti laajasti Google Analytics ja Ads –aiheiset opetusvideot, joiden avulla ihan aloittelija kykenee käyttämään työkaluja kuin myös kokeneempi käyttäjä pystyy soveltamaan ja kehittämään työkalujen käyttöä. Markus tuotti koulutusvideot ketterästi sovitussa aikataulussa sovituilla teemoilla ja yhdessä hänen kanssaan mukautimme myös sisältöjä kohderyhmälle soveltuvaksi. Funluksen asiantuntemus helpotti näin ollen myös tilaajan taakkaa. Suosittelen Funlusta ehdottomasti vastaaviin toimeksiantoihin.

Erika Vanhala, projektipäällikkö, Kymenlaakson matkailun digiloikka – hanke, XAMK

Esimerkki aiheita kursseilla:

Sosiaaliset mediat liiketoiminnan tukena

Koulutus perehdyttää sosiaalisiin medioihin ja niiden käyttöön. Tavoitteena on myös antaa käytännön vinkkejä, kuinka hyödyntää sosiaalisia medioita yrityksen liiketoiminnassa. Koulutus sopii yrittäjille, jotka haluavat ja työntekijöille, jotka vastaavat yrityksen markkinoinnista sosiaalisessa mediassa.

Digitaalisen markkinoinnin peruskurssi

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää digitaalisen markkinoinnin muotoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa.

Hakukoneoptimointi tutuksi

Koulutuksen tavoitteena on kertoa, mitä on hakukoneoptimointi, miten sitä voi käyttää hyödyksi liiketoiminnassa ja miten se toimii. Koulutus sopii hakukoneoptimoinnista ja markkinoinnin tehostamisesta kiinnostuneille yrittäjille.

Google Ads tehokäyttökoulutus

Koulutuksen tavoitteena on paljastaa ammattilaisten käyttämiä menetelmiä Google Ads -mainonnassa, joilla voit parantaa laatupisteitä, pudottaa klikkauskohtaisia tarjoushintoja sekä parantaa tulosprosenttia ja kohdistusta huomattavasti. Koulutus toteutetaan Google Ads sertifikoitu henkilön toimista ja sen kesto on 7,5 tuntia. Ads-koulutus räätälöidään asiakkaan tietotaidon mukaan. Koulutus voidaan järjestää myös asiakkaan tiloissa.
Tarjoamamme koulutukset tehostavat yrityksenne toimintaa, kartuttavat osaamistanne ja ammattitaitoanne. On tärkeää osata hyödyntää nykyaikaisia välineitä markkinoinnissa, jotka ovat usein kustannustehokkaampia kuin perinteiset markkinointikanavat (esim. sanomalehdet). Jokaisesta koulutuksesta saatte todistuksen ja lisäksi koulutukset ovat täysin verovähennyskelpoisia yrittäjille.

Toteutettuja koulutuksia:

Verkkokaupan pro trainer (2019-2020, Yritys Oppii ja menestyy 2, Savon Yrittäjät)

Tässä pienryhmävalmennuksessa otat haltuun keskeisiä verkkokaupan markkinoinnin työkaluja. Pienryhmässä optimoimme verkkokauppaasi kohti parempia tuloksia ja asiakaskokemusta. Syvennymme verkkokauppiaille tärkeisiin markkinointityökaluihin kuten Google Shopping -mainontaan, Facebook-tuotemainoksiin, uudelleenmarkkinointiin, konversio-optimointiin, Google Analyticsin verkkokauppiaan työkaluihin, uutiskirjeisiin ja erilaisiin myyntikanaviin. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on käytännön kokemusta ja ymmärrystä keskeisistä verkkokaupan markkinoinnin ja kehityksen työkaluista. Koulutuksessa verkkopalvelun / verkkokaupan-alustalla ei ole merkitystä ja kurssista hyötyy myös nykyistä verkkokauppaa kehittämällä. Osallistujille tarjotaan kurssin aikana tarjoamaan myös mahdollisuus vuorovaikutteiseen oppimiseen käyttämällä tarkoitukseen sopivia sovelluksia. Koulutus on tarkoitettu yrityksille, joilla on jo olemassa verkkokauppa.

Verkkokaupan tiekartta -koulutus tarjoaa verkkopalveluprojektista vastaaville apua kädestä pitäen (2019-2020, Yritys Oppii ja menestyy 2, Savon Yrittäjät)

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selvä tiekartta, miten verkkopalvelun / verkkokaupan projektin voi viedä läpi ja välttää yleiset sudenkuopat matkan varrella. Koulutuksessa verkkopalvelun / verkkokaupan-alustalla ei ole merkitystä ja voit hyötyä kurssin sisällöstä myös nykyistä verkkokauppaa kehittämällä. Ihanne tilanteessa olet koulutuksen aikana suunnittelemassa ja/tai toteuttamassa verkkokauppa / verkkopalveluprojektia.

Asiakaspalautteen pro (2019-2020, Yritys Oppii ja menestyy 2, Savon Yrittäjät))

Tässä koulutuksessa otamme harppauksen eteenpäin asiakaspalautteen keräämisessä ja hyödyntämisessä. Opit laatimaan houkuttelevat ja loogiset tutkimuskysymykset, jolla mittaat palvelun laadun eri osa-alueita. Rakennat toimivan asiakaspalvelukyselyn esimerkiksi Google Forms -työkalulla. Keräät oikeita asiakaspalautteita laaditulla lomakkeella. Analysoit kerättyä dataa ja saat kokonaiskuvan mikä toimii ja missä voisi vielä parantaa.

Canvalla Someen kuvia (2019-2020, Yritys Oppii ja menestyy 2, Savon Yrittäjät)

Tässä koulutuksessa opit tuottamaan someen nopeasti ja näyttävää kuvasisältöä Canva-ilmaisohjelmalla. Miksi minun pitäisi olla somessa, ja tuottaa sinne sisältöä? Siksi, koska asiakkaasikin ovat siellä. Somesta saat (ilmaisen) markkinointikanavan, jonka avulla tavoitat yhä laajempia yleisöjä. Koukuttavalla, visuaalisella sisällöllä saat nopeastikin viestisi leviämään. Jos haluat oppia tekemään ja muokkaamaan helposti kuvia, tämä koulutus on juuri sinulle! Tässä koulutuksessa teemme Instagram/Facebook -postauksen ystävänpäiväksi 2020 ilmaisohjelma Canvalla. Sen perusidea on valmiissa pohjissa, joiden avulla voit nopeasti ja helposti muokata näyttäviä visuaalisia sisältöjä. Lisäksi tutustumme painotuotteen tekoon, mm. siihen, mitä digipainot vaativat aineistolta, jotta siitä saadaan painokelpoinen myös Canvan ilmaisversiolla. Osallistujille tullaan kurssin aikana tarjoamaan myös mahdollisuus vuorovaikutteiseen oppimiseen tarkoitukseen sopivilla sovelluksilla.

VERKKOKURSSI – Koskettavasti verkossa (2017)
Kurssilla kehitetään omaa verkkoläsnäoloa koskettavammaksi ja vaikuttavammaksi. Verkkokurssilla tehdään yhdessä keskustelupainotteisia tehtäviä ja tutustutaan asiakaskokemuksen muodostumiseen erikanavien kosketuspisteissä. Tavoitteena on oppia suunnittelemaan koskettavaa sisältömarkkinointia ja viestintää verkossa. Kurssilla voit ottaa harjoitustyön aiheeksi esimerkiksi omien verkkosivujen sisällöllisen kehittämisen tai uudistamisen. Kurssin antia voit hyödyntää myös muissa kanavissa. http://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/546695-yom-koskettavasti-verkossa

Kansainvälisen kaupan toteutus – koulutus (5 op) 2016 – 2017
Savonia ammattikorkeakoulun koulutuskokonaisuudessa (Teollisuuden myynti- ja projekti osaaminen – koulutus) kouluttajana ko. kurssilla. Aiheena mm. globaali toimintaympäristö, kansainvälistymisen suunnittelu, kansainvälisen liiketoiminnan toteuttaminen, kansainvälisen kaupan johtaminen ja monikanavainen liiketoiminta.

Digiviestinnän tuloksellisuus ja kannattavuus – koulutus (2 op) 2016 – 2017
Savonia ammattikorkeakoulun koulutuskokonaisuudessa (Teollisuuden myynti- ja projekti osaaminen – koulutus) kouluttajana ko. kurssilla. Kurssilla käydään läpi mm. SEO, SEM, PPC, CTR, ROI, DISPLAY-mainonta, uudelleenmarkkinointi, Google AdWords, Google Alerts, Google Webmasters tools, Google Analytics, short- ja long tail optimointi, sivulataus, Liidi, Laskeutumissivu, Konversio, Bounce rate, Call to action, CPM, CPA ja A/B testaus. Käytännön toteutuksessa syvennytään mittaamiseen AdWords toteutuksen ja tulosten analysoinnin kautta.

Mars-hanke näkyvyyden merkitys asiakaskokemukseen (2016)
Lyhyt luento Itä-Suomen Yliopistolla tietojenkäsittelylaitoksella hakukonenäkyvyyden merkityksestä asiakaskokemukseen http://www.slideshare.net/funlus/hakukonenkyvyyden-merkitys-asiakaskokemukseen-ja-sen-hallintaan

VERKKOKURSSI – Lisää tulosta parantamalla asiakaskokemusta verkkosivuilla (2016)
Verkkokurssi asiakaskokemuksen kehittämisestä, mittaamisesta ja johtamisesta. http://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/tapahtumat/489820-yom-verkkokurssi-lisaa-tulosta-parantamalla-asiakaskokemusta-verkkosivuilla

Myynti- ja markkinointikoulutushanke (2015)
Sähköinen myynti ja markkinointi koulutuksen luennot Kiteellä (Funlus Oy). Aiheena Kotisivut antavan kuvan liiketoiminnasta, jossa käsitellään mm. kotisivujen merkitystä liiketoiminnalle ja hyvän suunnittelun periaatteita.
http://www.slideshare.net/funlus/kotisivut-antavat-kuvan-liiketoiminnasta
Sähköinen myynti ja markkinointi koulutuksen luonto Kiteellä (Funlus Oy). Aiheena Hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan perusteet.
http://www.slideshare.net/funlus/hakukoneoptimointi-ja-hakukonemainonta-perusteet

Näkövammaisten yrittäjäpäivä (2014)
Top5 vinkit verkkomarkkinointiin koulutus järjestettiin Kuopiossa osana näkövammaisten Yrittäjäpäivää – Mahdollisuuksien markkinat. Koulutuksen ohjelma sisälsi teemat: Millaiset ovat hyvät kotisivut?, fiktiivisen tarinan kukkakauppias Irmasta Kuopiossa, Digimarkkinoinnin kenttä pienyrittäjälle, Hakukoneoptimointi, Google AdWords, Sosiaalinen media, Sisältömarkkinointi ja Sudenkuopat verkkomarkkinoinnissa. http://www.slideshare.net/funlus/top5-vinkit-verkkomarkkinointiin

Sähköinen markkinointi Venäjälle koulutus (2013)
Sähköinen markkinointi Venäjälle koulutus Venäjä osaamisesta referenssinä toimii Sähköinen markkinointi Venäjälle – koulutus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä. Koulutuksessa käytiin matkailuyrityksen näkökulmasta Internet-markkinointia Venäjälle hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan keinoin.
http://www.slideshare.net/funlus/shkinen-markkinointi-venjlle-koulutus

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta perusteet Funlus Oy mainostoimisto

Asiantuntijamme

Markus Aho

Mainostoimistoyrittäjä +11 vuotta
Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, ITIL® sertifioitu (Foundation, Service Design, CSI), Scrummaster, Lean yellowbelt, Tradenomi (AMK)
050 585 6005
markus@funlus.org
http://fi.linkedin.com/in/markusaho

Koulutuspäivä / työpajapäivä ja tietoiskujen hinta

Hinnat sisältävät matkakulut Suomessa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%. Koulutustilat eivät sisälly hintaan. Koulutuksen etukäteisvalmistelun, esityksen ja materiaalin. Koulutuksissa hyödynnetään vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä.

Koulutuspäivä

EUR15007h

Puolikas koulutuspäivä

EUR10004h

Parin tunnin koulutussetti

EUR7502h

Tietoisku koulutus

EUR5000.5h

Kilpailuta hankintasi myös meillä

Millainen koulutus sinulle on tulossa? Soita ja pyydä tarjous

Lue tietosuojakäytännöt https://www.funlus.fi/tietosuoja/

Tietojasi käsitellään mukaisesti https://www.funlus.fi/tietosuoja/