Digitaalinen markkinointi on noussut viime vuosina keskeiseksi osaksi menestyksellisen brändin rakentamista. 🚀 Itseä siinä kiinnostaa erityisesti tietoon perustuva päätöksenteko eli se tiedolla johtaminen. Miten markkinointiin liittyvät päätökset tehdään ja mikä estää meitä tekemästä hyviä päätöksiä? Sain tehdä aiheen tiimoilta käytännön tutkimusta eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä keväällä 2023 markkinoinnin näkökulmasta. Tyypillisiä haasteita olivat mm. resurssit, tekninen osaaminen, oikean kohderyhmän löytäminen, liidien hankinta jne. Itselle yllätyksenä tulivat aineiston pohjalta päätöksentekoon liittyvät pelot. 🙀

Yrityksissä oli kyllä teknisiä välineitä toteuttaa digitaalista markkinointia. Kuitenkin se “julkaise” napin painaminen, liikkeelle lähteminen ja päätöksen tekeminen voi olla työn ja tuskan takana. Entä jos teen nyt jotain väärin? 💣 Kampanjoista saadaan kyllä hyvinkin paljon erilaista menestysmittaritietoa. Tämän käytännön tulkinta on vain monelle sitä kuuluisaa hepreaa. Uskon vahvistusta tarvittaisiin. Aina ei tiedä pelaako sitä Padelia vai Jodelia. Jos jotakin tutkimuksen pohjalta oivalsin, niin sen että vielä me alan ammattilaisetkin puhutaan liikaa sitä kuuluisaa “jargonia”. Haastaisin markkinoinnin alan toimijoita olemaan enemmän tiennäyttäjiä asiakkailleen. Tulkkeja matkalla läpi digitaalisen viidakon. Autetaan lukemaan niitä opasteita oikein, kun ne liian usein asiakkaalle ovat kuin vierasta kieltä.🪧🌞

Tutkimuksestani on julkaistu nyt tiivistetty artikkeli Xamk – South-Eastern Finland University of Applied Sciences Next verkkolehdessä. Voit lukea sen täältä: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/vaikuttavaa-markkinoinnin-kehittamista-hyvinvointialalle-yhteistyossa/ Tutkimuksen laajemmat tulokset esitetään 2nd World Conference on Information Systems for Business Management

– konferenssissa (ISBM 2023), johon on virtuaalisesti mahdollista osallistua 8.9.2023. https://2ndworldconferenceoninforma.sched.com/event/1Qwin Myöhemmin vertaisarvioitu konferenssipaperi tulee myös julkaisuun, missä on mukana laajemmin tässä ja tiivistelmässä esittämiäni tuloksia. Jalostan siitä vielä myöhemmin tieteellisen artikkelin enemmän tiedolla johtamisen näkökulmasta. 👍

Kirjoittajasta

Markus Aho.
Markus Aho
Yrittäjä
050 585 6005
markus.aho[at]funlus.fi
https://www.linkedin.com/in/markusaho/