Tietosuoja

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Funlus Oy on valmistautunut tietosuoja-asetukseen 2017-2021 aikana mm. kouluttautumalla henkilöstöä, laatimalla tietotilinpäätöksen, liittämällä sopimuksiin / käyttöehtoihin tietosuojaliitteen, tietoturvaa koskevilla ohjeistuksilla, teknisillä suojauskeinoilla ja informointikäytänteillä. Henkilötietojasi (rekisteröitynä) käsitellään asetuksen mukaisesti. Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa.

Tietoa evästeistä

Evästeiden käyttöä voit hallita ja estää verkkoselaimen asetuksista ja sivuston evästeasetuksista.

Evästeet liittyvät funlus.fi verkkopalvelun perustoimintaan (esim kirjautuminen). Näiden tarkoitus on parantaa käyttökokemusta.

Voit päättää, ettet halua sinua ja tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.

Evästeet, joita sivusto käyttää.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Funlus Oy
Osoite Matintie 21 A krs 2, 73300 NILSIÄ
Muut yhteystiedot

asiakaspalvelu@funlus.org / 050 585 6005

2. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
asiakaspalvelu@funlus.org / 050 585 6005
REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ -lomake

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa funlus.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi.

Tarjouspyynnön / tukihäiriö ilmoituksen välittäminen rekisterinpitäjälle. Avoimen hakemuksen välittäminen rekisterinpitäjälle. Chat keskustelu toiminnot. Ajanvaraus asiakkaalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

– Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

– sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, yritys, aihe, liitteet

– Avoinhakemus

Nimi(*) Puhelinnumero Sähköposti(*) Asuinpaikkakunta Syntymävuosi Koulutustausta lyhyesti Työkokemuksesi lyhyesti Työnäytteet Työsuhteen laatu(*) Millaista työtä haluaisit tehdä CV

Verkkokaupan tilaustiedot, tuotteet, määrät, tilauspäivä, summat

Chat keskustelut, nimi, sähköposti (ip-osoitteita ei tallenneta), asiakkaan antamat tiedot chat keskustelussa. Ajanvarauksessa lisäksi sovittu aika ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille. Lue täydellinen lista henkilötietojen käsittelystä yleiset palvelunehdot sivulta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee AWS:ssa Frankfurtin konesalissa. Verkkosivujen käyttäjätietoja säilytetään tällä palvelimella anonyymisti.

9. Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL). Kaksoisvarmenne.

10. Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse, jos itsepalveluportaalissa ei ole mahdollista tehdä.

  • Uutiskirjeen tilaajat hallinoivat tilaustaan suoraan sähköpostista. Jokaisessa viestissä on mukana mahdollisuus peruttaa tilaus ja muuttaa omia tietoja.
  • Omatili kohdassa voit hallita verkkokaupan tilauksiin liittyviä tietoja ja ladata/katsoa sähköisiä materiaaleja. Rekisteröityminen ei ole pakollista.

12. Säilytysaika

Matomo Analytics ei tallenna käyttäjätason tietoja, anonymisoidut käyttäjätiedot poistetaan kolmen vuoden säilytys ajan jälkeen.
Häiriöilmoituksia, yhteydenottoja ja avoimia hakemuksia säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta. Verkkokaupan tilauksia säilytetään 7 vuotta kirjanpitolain mukaan.