Tietosuoja

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Funlus Oy on valmistautunut tietosuoja-asetukseen 2017-2020 aikana mm. kouluttautumalla henkilöstöä, laatimalla tietotilinpäätöksen, liittämällä sopimuksiin / käyttöehtoihin tietosuojaliitteen, tietoturvaa koskevilla ohjeistuksilla, teknisillä suojauskeinoilla ja informointikäytänteillä. Henkilötietojasi (rekisteröitynä) käsitellään asetuksen mukaisesti. Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa.

Tietoa evästeistä ja seuramista

Evästeiden käyttöä voit hallita ja estää verkkoselaimen asetuksista ja sivuston evästeasetuksista:

Sivuston evästeasetuksetEvästeet liittyvät funlus.fi verkkopalvelun perustoimintaan (esim kirjautuminen), Google Ads uuudelleen markkinointiin, Google Analytics kävijätilastointiin ja sivun alareunassa olevan chat asiointipalvelun Tawk.to toimíntaan. Näiden tarkoitus on parantaa käyttökokemusta.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Funlus Oy
Osoite Matintie 21 A krs 2, 73300 NILSIÄ
Muut yhteystiedot

asiakaspalvelu@funlus.org / 050 585 6005

2 Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
asiakaspalvelu@funlus.org / 050 585 6005

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa funlus.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi. Käyttäjälle voidaan näyttää uudelleenmarkkinointia Google Ads kautta evästeiden perusteella.

Tarjouspyynnön / tukihäiriö  ilmoituksen välittäminen rekisterinpitäjälle.  Avoimen hakemuksen välittäminen rekisterinpitäjälle.  Chat keskustelu toiminnot.

5 Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

–  sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, yritys, aihe

–  Avoinhakemus

Nimi(*) Puhelinnumero Sähköposti(*) Asuinpaikkakunta Syntymävuosi Koulutustausta lyhyesti Työkokemuksesi lyhyesti Työnäytteet Työsuhteen laatu(*) Millaista työtä haluaisit tehdä CV

Chat keskustelut, nimi, sähköposti (ip-osoitteita ei tallenneta), asiakkaan antamat tiedot chat keskustelussa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella komission hyväksymissä maissa (esim. Privacy Shield).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9 Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL). Kaksoisvarmenne.

10 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

12 Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Häiriöilmoituksia, yhteydenottoja ja avoimia hakemuksia säilytetään enintään vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.