Toinen blogisarjan osa keskittyy verkkosivuston sisältöön. Käydään läpi yleisimmät ongelmakohdat teksteissä, kuvateksteissä, linkeissä ja sanastosta.

Teksti

Saavutettava teksti on helppolukuista ja sillä on vaihtoehtoinen tapa havaita sitä. Tekstin kannalta saavutettavuus on helppoa toteuttaa, koska vaihtoehtoinen havainnointitapa on yleisimmin ruudunlukija. Helppolukuisen tekstistä tekee fontin lisäksi yksinkertainen sanasto ja lyhyet lauseet. Pitkät lauseet kannattaa siis pätkiä lyhyemmiksi ja välttää liikaa pilkkujen käyttöä.

Tekstin rivittäminen ja palstoittaminen helpottaa lukemista isolla ruudulla. On huomattavasti helpompaa lukea kahdelta lyhyeltä palstalta tekstiä, kuin yhdeltä leveältä. Yhden ruudunlevyisen tekstikappaleen ongelmana on rivillä pysyminen luettaessa. Se voi olla vaikeaa jopa normaaleille käyttäjille. Palstoitettu teksti antaa tilaa myös kuvitukselle ja luo sivustolle paremman yleisilmeen.

Kuvatekstit

Kun käytät kuvatekstiä, kirjoita sellainen, joka kertoo mitä kuvassa tapahtuu. Hyvä kuvateksti voi korvata myös alt-tekstin, josta kirjoitimme aiemmassa postauksessa. Hyvän kuvatekstin (ja alt-tekstin) pituus on noin 125 merkkiä. Tarvittaessa se voi myös olla pidempi, jos kuvassa esiintyy tekstiä.

Kieli ja sanasto

Sivustolla käytettävän kielen tulisi olla tarpeeksi yksinkertaista, jotta kaikki käyttäjät ymmärtävät sitä. Vaikeat ammattisanastot voivat aiheuttaa turhautumista, jos kyseessä ei ole pelkästään alan ammattilaisille suunnattu sivusto. Jos tekstin yhteydessä on pakko käyttää vaikeaa ammattisanaa tai vierasperäistä sanaa, on siihen hyvä liittää selitys. Selityksen voi laittaa niin sanottuna ”tool tip” ominaisuutena avautumaan tekstin ylle laatikkona, tai linkittää sanaan sen tarkoituksen selostavan sivun/artikkelin.

Kaksikielisillä sivustoilla kannattaa kiinnittää huomiota myös ammattisanastoon ja tekstin oikeinkirjoitukseen. Lauseiden tulisi vieraissa kielissäkin olla suhteellisen lyhyitä ja ytimekkäitä. Yleensä vähemmän tekstiä on parempi.

Linkit

Suurin virhe, joka linkkien kanssa tehdään, on kirjoittaa linkin tekstiksi pelkkä ”Lue lisää” tai ”klikkaa tästä”. Saavutettavuuden kannalta tärkeintä linkkien käytössä on linkin teksti, kohde ja niiden erottuvuus muusta tekstistä. Tekstin kuuluisi kuvata minne linkki vie tai vähintään kertoa mitä linkin takaa voi olettaa löytävänsä. Esimerkiksi ”Lue lisää saavutettavuudesta.” on jo huomattavasti parempi teksti linkille.

Yleinen ohjeistus on, että linkin tulisi aueta samaan ikkunaan. Kuitenkin nykyään on tapana, että sivuston sisäiset linkit aukeavat samaan ikkunaan ja sivuston ulkopuoliset linkit uuteen ikkunaan. Näin varmistetaan, ettei käyttäjä hukkaa alkuperäistä sivustoa. Linkin yhteydessä tulisi tällöin mainita, että se aukeaa uuteen ikkunaan. Osa käyttäjistä jättää tällöin linkin avaamatta, jos kokevat uuden ikkunan avautumisen liian vaikeaksi. Jos linkistä aukeaa tiedosto, kuten pdf tai word-dokumentti, mainitse se linkin tekstissä.

Linkkien tulisi erottua muusta tekstistä selkeästi. Paras tapa tähän on lihavointi tai alleviivaus yhdistettynä korostusväriin. Pelkästään värillä linkin korostaminen ei toimi, koska se ei erotu esimerkiksi värisokeille ihmisille.

Kirjoittajasta

Reetta Tanskanen.

Reetta Tanskanen
CPACC, Web-suunnittelija
reetta[at]funlus.fi
https://www.linkedin.com/in/reetta-tanskanen-1008a4160/