Logon suunnitteluprosessi on jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllinen. Prosessin kesto riippuu paljon toiveistasi ja tarpeistasi. Viimeistelyn ja hiomisen tarve lisäävät usein logosuunnitteluprosessin kestoa, mutta johtavat usein myös yrityksesi kannalta viimeistellympään ja erottuvampaan lopputulokseen. Kestoon vaikuttaa myös se, käytetäänkö logossa valmista pohjaa vai piirtääkö graafinen suunnittelija logon alusta saakka itse. Nopeimmillaan logo on valmis viikossa ja vaativimmissa brändimäärittelyissä ja ennakkotutkimuksissa prosessiin menee yhdestä kahteen kuukautta.