Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä

  • vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen
    käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen
    rekisteröinnille
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus
    rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

 

Verkkotunnuksessa sallitut merkit

Välittäjän on neuvottava asiakkaitaan verkkotunnuksissa sallituista
merkeistä, joita ovat kirjaimet a-z ja numerot 0-9. Lisäksi sallittuja
merkkejä ovat kansalliset merkit å, ä ja ö sekä Suomessa puhuttavan
saamen kielen merkit ja lisäksi tavuviiva-miinusmerkki.

Välittäjien on huomioitava kansallisia merkkejä sisältäviin verkkotunnuksiin
kohdistuvat rajoitukset markkinoidessaan ja välittäessään verkkotunnuksia. Verkkotunnusta hakevien ja harkitsevien asiakkaiden tulee tietää kansallisia merkkejä sisältävien tunnusten teknisistä rajoitteista. Erityisesti on huomioitava asiakkaan mahdollinen tarve hakea sekä
kansallisia merkkejä sisältävä verkkotunnus että vastaava verkkotunnus ilman kansallisia merkkejä, esimerkiksi ääkkönen.fi ja aakkonen.fi.
Latinalaisten aakkosten ulkopuolisten kirjoitusmerkkien käytön mahdollistaa punycode, josta käytetään myös nimeä ACE (ASCII Compatible Encoding). Nimipalvelinjärjestelmä ymmärtää kansallisia merkkejä sisältävän verkkotunnuksen, jos se on määritelty teknisesti ACEmuotoon. Esimerkiksi ääkkönen.fi on ACE-muotoisena: xn--kknen-fraa=0m.fi. Muunnostyökaluja tarjoavia verkkosivuja on lukuisia. Sellainen löytyy myös Liikenne- ja viestintäviraston sivustolta.