Välittäjät hoitavat asiakkaidensa pyynnöstä fi-verkkotunnuksen 

  • rekisteröimisen Liikenne- ja viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin 
  • tietojen päivittämisen 
  • voimassaoloajan uusimisen 
  • vaihtamisen välittäjältä toiselle 
  • siirron käyttäjältä toiselle 
  • irtisanomisen. 

 Välittäjä on myös velvollinen antamaan asiakkailleen 

  • yleistä neuvontaa fi-verkkotunnuksiin liittyen 
  • tiedon, mikäli välittäjätoiminta on päättynyt tai Liikenne- ja viestintävirasto on antanut välittäjää koskevan kieltopäätöksen